Home
Sep 18, 2019

صیغه برای عراقی ها در مشهد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 رای)
Loading...
Written by

متاسفانه بعد از پایین آمدن ارزش پول ملی، عراقی ها با اندکی دلار می توانند وارد ایران شوند و ثروتمند به نظر برسند. یکی
از مقاصد مهم عراقی ها برای صیغه شهر مشهد است. شما به عنوان یک ایرانی چه نظری در این رابطه دارید؟

نظرات

اتصال شما به اینترنت قطع است