Home
Sep 12, 2019

توقف پروازهای روسیه به گرجستان

فيلم حالا مرا میبینی دوبله فارسی HDفيلم حالا مرا میبینی دوبله فارسی HDفيلم حالا مرا میبینی دوبله فارسی HDفيلم حالا مرا میبینی دوبله فارسی HDفيلم حالا مرا میبینی دوبله فارسی HD (بدون رای)
Loading...
Written by

روسیه پروازهای خطوط هوایی این کشور به مقصد گرجستان را ممنوع می کند. دولت روسیه شهروندان خود که مقیم گرجستان هستند نیز خواسته که به کشور خود بازگردند.
یکی از مهم ترین منابع درامد کشور گرجستان از راه توریست است. بر اساس آمار روسها بیشترین تعداد گردشگران خارجی در گرجستان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در رونق کسب و کارهای خرد در کشور را ایفا می نمایند.
آیا این پایان روزهای خوش کشور گرجستان هست؟

بازدید: 3
نظرات

اتصال شما به اینترنت قطع است